Kontakt

Oferty:

biuro@apflota.pl lub 22 550 34 50

Szkody komunikacyjne:

szkody@apflota.pl lub 22 550 34 50

Kontakt w sprawach serwisowych:

serwis@apflota.pl lub 22 550 34 50

Wymiana opon, zarządzanie oponami:

opony@apflota.pl lub 22 550 34 50

Umowy:

umowy@apflota.pl lub 22 550 34 50

Księgowość:

ksiegowosc@apflota.pl lub 22 550 34 50

Dane osobowe:

daneosobowe@apflota.pl lub 22 550 34 50

Telefon Alarmowy 24h

   (22) 550 34 50

Auto Podlasie CorpoCars Management Sp. z o.o
ul. Zaściankowa 94/1A, 02-989 Warszawa.
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000293068
NIP 9512233901
Kapitał zakładowy 50 000,00 zł

Jak do nas dojechać?

Back to top