Strefa użytkownika

STREFA UŻYTKOWNIKA

Obsługa techniczna

Obsługa techniczna obejmuje wykonywanie przeglądów i napraw pojazdu związanych z jego normalną eksploatacją oraz badań technicznych wymaganych przepisami polskiego prawa.

Przeglądy i naprawy w użytkowanym samochodzie przeprowadzane są w stacjach obsługi autoryzowanych przez APFLOTA. Serwis przed wykonaniem usługi uzyska od APFLOTA akceptację naprawy.

 Pobierz listę rekomendowanych przez APFLOTĘ serwisów Toyoty 

Gwarantujemy bezgotówkowe rozliczenie przeglądu rejestracyjnego wykonanego na Stacjach Kontroli Pojazdów autoryzowanych przez APFLOTA

 Pobierz listę Stacji Kontroli Pojazdów autoryzowanych przez APFLOTA

Co zrobić, gdy w samochodzie należy wykonać przegląd/naprawę?

Należy zadzwonić do APFLOTA +48 22 550 34 50 lub przesłać wiadomość na adres serwis@apflota.pl. Specjalista z APFLOTA zaproponuje dogodny serwis i przekaże kontakt do dedykowanego doradcy technicznego. Po przybyciu do stacji serwisowej doradca odbiera pojazd wraz z niezbędnymi dokumentami i przekazuje Użytkownikowi protokół przyjęcia pojazdu. Zakres prac przy samochodzie jest każdorazowo ustalany pomiędzy serwisem, a APFLOTA. Po wykonaniu przeglądu Użytkownik odbiera samochód, a serwis przesyła fakturę do APFLOTA.

Uwaga! Przeglądy w samochodach wykonuje się zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w książce gwarancyjnej i instrukcji obsługi.

Zgłoszenia naprawy/przeglądu można dokonać:

• telefonicznie + 48 22 550 34 50
• mailowo na adres: serwis@apflota.pl

Wymiana /  uszkodzenie opon

Wymiana opon i ich składowanie odbywa się w serwisach wskazanych przez APFLOTA. Samochód powinien być użytkowany na oponach adekwatnych do pory roku.

Poniżej znajdują się linki do mapy serwisów wulkanizacyjnych współpracujących z APFLOTĄ:

Co zrobić, gdy potrzebujesz dokonać sezonowej wymiany opon w swoim samochodzie?

Należy zadzwonić do APFLOTA +48 22 550 34 50 lub zgłosić mailowo na adres opony@apflota.pl.

Specjalista z APFLOTA zaproponuje dogodny serwis i przekaże kontakt. Gdy opony znajdują się w serwisie odległym od miejsca zamieszkania, APFLOTA zleci relokację opon do wybranego serwisu.

Co zrobić, gdy opona została uszkodzona?

Prosimy o kontakt z APFLOTA pod numer telefonu +48 22 550 34 50.

Zgłoszenia związanego z obsługą opon można dokonać:

• telefonicznie + 48 22 550 34 50
• mailowo na adres: opony@apflota.pl

Assistance i samochód zastępczy

Na czas wykonania naprawy w pojeździe, która powoduje dłuższy przestój, APFLOTA pomoże zorganizować samochód zastępczy. W celu rezerwacji samochodu zastępczego Klient powinien zgłosić zapotrzebowanie dzwoniąc do APFLOTA.

Pomoc drogowa udzielana jest m.in. w przypadku:

•Awarii
•Wypadku
•Kradzieży pojazdu
•Uszkodzenia opony
•Zatrzaśnięcia lub zgubienia kluczyków
•Zatankowania niewłaściwego paliwa

Usługi w ramach assistance obejmują m.in.:

•Naprawę w miejscu zdarzenia (jeżeli jest możliwa)
•Holowanie do ASO
•Organizację samochodu zastępczego
•Parking
•Możliwość uzyskania pomowcy 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku na terenie całej Polski

Szkody komunikacyjne

Każdą szkodę należy zgłosić do APFLOTA, nawet w przypadku, gdy nie ma konieczności przyjazdu Pomocy Drogowej. Na czas trwania naprawy blacharsko-lakierniczej przysługuje samochód zastępczy pod warunkiem zgłoszenia szkody do APFLOTA. W przypadku kradzieży pojazdu prosimy niezwłocznie, nie później niż 24 godziny od wystąpienia zdarzenia, powiadomić APFLOTA oraz Policję.

   ZGŁOSZENIE SZKODY KOMUNIKACYJNEJ ONLINE     

Co zrobić, gdy miałeś/aś wypadek lub samochód został skradziony?

W przypadku powstania szkody komunikacyjnej:

• podejmij wszelkie czynności mające na celu ochronę życia oraz zdrowia uczestników zdarzenia, a następnie działania mające na celu ograniczenie rozmiaru szkody lub zabezpieczenie go przed dalszą szkodą

• zadzwoń do APFLOTA +48 22 550 34 50 – tu uzyskasz wszelkie instrukcje dotyczące dalszego postępowania, w razie zdarzenia z udziałem innego uczestnika ruchu drogowego, w miarę możliwości, zanotuj dane: właściciela pojazdu i kierującego; pojazdu (marka i nr rej.); dane jego polisy OC

• nie dokonuj i nie dopuszczaj do dokonania żadnych zmian w uszkodzonym pojeździe przed przeprowadzeniem oględzin przez osobę upoważniona przez ubezpieczyciela

• niezwłocznie powiadom policję, jeżeli szkoda dotyczy włamania, kradzieży wyposażenia lub w przypadku, gdy jest przypuszczenie popełnienia przestępstwa oraz uczestnictwa w wypadku z ofiarami w ludziach lub gdy osoby doznały obrażeń ciała

Zgłoszenia szkody do APFLOTA można dokonać:

• telefonicznie +48 22 550 34 50
• mailowo na adres: szkody@apflota.pl

Karty paliwowe

Jeśli Państwa firma korzysta z kart paliwowych, wydanych przez firmę APFLOTA, należy pamiętać, że kartą można tankować tylko samochód o numerze rejestracyjnym przypisanym do karty. Tankować można na wszystkich stacjach Orlen i Bliska. W przypadku zgubienia lub kradzieży karty należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie firmę APFLOTA.

Zwrot pojazdu

Samochód powinien zostać przygotowany do zwrotu – umyty i sprzątnięty. Pojazd powinien być zwrócony wraz ze wszystkimi dokumentami i akcesoriami dostarczonymi na początku eksploatacji, a w szczególności z:

• dowodem rejestracyjnym pojazdu
• certyfikatem OC
• książką przeglądów, instrukcją obsługi
• dodatkowym kompletem opon (jeżeli były wydane)

Odbiór pojazdu jest przeprowadzany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Przewodniku Zwrotu Pojazdu PZWPL. Przewodnik zawsze można znaleźć w zakładce pobierz. Po odbiorze pojazdu następuje końcowe rozliczenie eksploatacji pojazdu pomiędzy Państwa firmą, a APFLOTĄ.

Back to top