Zgłoszenie szkody online

Informacje o szkodzie - krok 1 z 5


AC (AutoCasco)OC (z polisy sprawcy)

Spisano oświadczenieWezwano policjęDane osobowe - krok 2 z 5TAKNIEBRAK - szkoda parkingowa

Dane pojazdu - krok 3 z 5Dane sprawcy - krok 4 z 5


Załączniki - krok 5 z 5


(wymagane)

Dodaj więcej zdjęć

więcej
Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych osoby zgłaszającej stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Back to top